Rapportera missöde inom vården

Anmälan om oplanerad händelse i verksamhet med joniserande strålning

Företag/Organisation
Tillståndsnummer:
Företagsnamn:*
Organisationsnummer:
Kontaktperson hos anmälare:*
Kontaktpersonens tel.nr:*
Kontaktpersonens e-post:
Ja, jag anser att händelsen är så allvarlig att Strålsäkerhetsmyndigheten snarast bör ta kontakt med mig
 
Denna anmälan har även sänts till:
Läkemedelverket
Socialstyrelsen
Annan:
 
Händelse
Datum:*
Ort:*
Beskrivning:*
* = Obligatoriska fält